SREDNJE SKOLE
 
Šabačka gimnazija
  Šabačka gimnazijaŠabačka gimnazija danas, sa oko 6.000 m2 prostora ili približno 16 m2 po učeniku sa vrlo dobrom opremljenošću u nastavnim sredstvima, 160 godina dugom tradicijom, poznatim kvalitetom profesora i đaka, stoji sa neskrivenim ponosom u vrhu najboljih gimnazija u Srbiji. Opremljena je sa desetak kabineta i laboratorija, 14 učionica, fiskulturnom salom površine 2.500 m2 sa svom pratećom opremom i potrebnim učilima, od kojih su dva najnovija kabineta sa računarima, što čini realnu perspektivu za realizaciju dosta teških i obimnih gimnazijskih programa. U njoj se nalazi oko 800 učenika raspoređenih u 24 odeljenja, opšteg, društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera. U 2006.godini u školi su rekonstruisani sanitarni čvorovi, kao i glavni ulaz u zgradu, a postavljena je i nova ograda. Školska zgrada se nalazi pod zaštitom države.
Adresa
Masarikova 13
Telefon
015/360-571; 350-286; 360-570
E-mail
sabackagimnazia@ptt.rs
WEB
www.sabackagimnazija.edu.rs
 
   
 
Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika
  Srednja poljoprivredna škola sa domom učenikaMinistarstvo narodne privrede je 24.06.1904. godine donelo rešenje o otvaranju ratarske škole u Šapcu. Od tada do danas škola ima kontinuitet u radu. Šabačka poljoprivredna škola je u savremenim dešavanjima pronašla svoju ulogu. Uklapa se u ideju o podizanju značaja poljoprivrede i potrebi za obrazovanim proizvođačima zdrave hrane. Danas raspolaže sa preko 80 hektara obradivih površina, laboratorijama, farmom goveda i svinja, voćnjakom, malinjakom, staklenikom i prelepim parkom. U okviru škole funkcionišu sledeći smerovi: trogodišnji – prerađivač mleka; četvorogodišnji: poljoprivredni tehničar, pekar, veterinarski tehničar, mesar, zootehničar, cvećar – vrtlar, tehničar hortikulture, rukovalac poljoprivrednom mehanizacijom. Školu pohađa 750 učenika, a o njima brine tim oko 100 zaposlenih. Škola ima školsku ekonomiju. Rekonstrukcijom stare školske zgrade koja je pod zaštitom države, stvoreni su uslovi za internatski smeštaj, pa tako od 2005.godine u školi radi dom učenika sa oko 70 smeštajnih kapaciteta. Škola ima mini mlekaru i mini pekaru.
Adresa
Vojvode Putnika 58
Telefon
015/344-583; 344-577; 344-579; 349-885
E-mail
sredpoljskola@ptt.rs
 
   
 
Medicinska škola «Dr Andra Jovanović»
  Medicinska škola «Dr Andra Jovanović»Medicinska škola u Šapcu osnovana je 1946. godine kao zadužbina Dr Andrije Jovanovića. Pored toga što ima dugu tradiciju jedna je od najcenjenijih i najopremljenijih škola ovog tipa u Srbiji. Zgrada se nalazi u strogom centru grada, pod zaštitom države je, i obuhvata površinu od oko 6.000 m2 sa 10.000 m2 školskog dvorišta i školskih terena. Škola ima sportsku salu površine 940 m2. Zahvaljujući višedecenijskom postojanju i izuzetno stručnom kadru, škola je dala generacije medicinskih radnika od kojih su mnogi svojim znanjem i profesionalnom osposobljenošću našli svoje mesto i u drugim zemljama Evrope i Amerike. Tokom šest decenija postojanja školovani su sledeći kadrovi: farmaceuti, fizioterapeuti, ekološki sanitarci, laboranti, zubni tehničari, medicinske sestre-tehničari. U proteklih deset godina uvedeni su i novi aktuelni profili stomatoloških sestara, ginekološko-akušerskih, kao i pedijatrijskih sestara. Najnovije uvedeni smer je smer kozmetičarskih tehničara. Medicinska škola u Šapcu je opremljena modernim kabinetima i najsavremenijim nastavnim učilima, koje u proseku, godišnje koristi oko 1.000 učenika.
Adresa
Cara Dušana 9
Telefon
015/342-177; 342-175
 
   
 
Ekonomsko-trgovinska škola
  Ekonomsko-trgovinska školaŠkola je počela sa radom 13.08.1947. godine inicijativom Ministarstva trgovine i snabdevanja, a na osnovu Odluke Vlade Narodne Republike Srbije o otvaranju srednjih stručnih škola broj 725, osnovana je u Šapcu Državna trgovačka akademija. Škola je po trogodišnjem planu i programu počela upis učenika u prvi razred 02.09.1947.godine. Uredbom o ekonomskim tehnikumima iz 1949.godine škola dobija naziv Ekonomska srednja škola, kada postaje i četvorogodišnja. Škola ima oko 1.500 učenika, smeštenih u dve školske zgrade. Stara zgrada je zadužbina Stane Milanović i nalazi se pod zaštitom države. Danas škola obrazuje redovne i vanredne učenike u sledećim područjima rada: 1. ekonomija; pravo i administracija – od trećeg do četvrtog stepena stručnosti. 2. trgovina, ugostiteljstvo i turizam – od drugog do četvrtog stepena stručnosti. Problem škole je nedostatak fiskulturne sale, ali će se i on rešiti tokom 2007.godine.
Adresa
Masarikova 29
Telefon
015/350-270; 350-274; 350-278; 369-691
E-mail
etss@ptt.rs
WEB
www.ekonomska-sabac.edu.rs
 
   
 
Stručna hemijska i tekstilna škola
  Stručna hemijska i tekstilna školaPočela je sa radom 1947.godine pod nazivom Industrijska škola. Školovala je kadar za potrebe Hemijske industrije «Zorka» Šabac. U vreme kada je prerasla u tehničku školu, školovala je tehničare-analitičare, pogonce, građevince, mašince i KV radnike. Danas škola radi pod nazivom Stručna hemijska i tekstilna škola i obrazuje kadar u obrazovnim profilima: hemijsko-tehnološki tehničar, hemijski laborant, tehničar pripreme grafičke proizvodnje, izrađivač hemijskih proizvoda, muški i ženski frizer, a novootvoreni profil je tehničar industrijske farmacije. Škola poseduje površinu od 3.500 m2 i fiskulturnu salu od 486 m2.
Adresa
Hajduk Veljkova 10
Telefon
015/322-794; 322-604
E-mail
hemskola@ptt.rs
 
   
 
Tehnička škola
  Prema saznanjima, škola je osnovana davne 1907.godine odlukom Esnafa zanatlija Šapca, za potrebe proizvodno-zanatskih delatnosti u Mačvi i Podrinju. U skladu sa osnivanjem i škola se transformisala prema zahtevima društvenog i privrednog razvitka. Prvobitno je ustrojena kao Šegrtska škola, do kraja drugog svetskog rata, a zatim kao Škola učenika u privredi. Naziv Tehnička škola zvanično je dobila školske 1992/93.godine. Obrazuje učenike u četiri područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, građevinarstvo i geodezija i saobraćaj. Ima 43 odeljenja sa 1.051 učenikom, obrazuje u trećem i četvrtom stepenu. Školu pohađaju i učenici sa smetnjama u razvoju u građevinskoj struci. Škola poseduje površinu od 5.530 m2, opremljena je kabinetima i radionicama za izvođenje praktične nastave. Površina radioničkog prostora je 1.200 m2. U okviru školske zgrade postoji i sala za fizičko vaspitanje površine 270 m2 i ne odgovara u potpunosti uslovima za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja.
Adresa
Banjičkih žrtava 2
Telefon
015/347-291; 341-031; 341-028
E-mail
skolateh@ptt.rs
WEB
www.tehskolasabac.edu.rs
 
   
 
Muzička škola «Mihailo Vukdragović»
  Muzička škola «Mihailo Vukdragović»Muzička škola «Mihailo Vukdragović» je škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Započela je sa radom 02.marta 1948.godine klasama drvenih i limenihi duvača klavira i violine, pod nazivom Gradska muzička škola, u prostorijama Zanatskog doma. Od tada je više puta menjela i naziv i lokaciju. Danas radi u prostranoj, adaptiranoj zgradi, pod gore navedenim imenom, a od 1983.godine pored osnovnog muzičkog obrazovanja obrazuje i za srednje muzičko obrazovanje. Od svog osnivanja, muzičko obrazovanje steklo je preko 14.000 učenika, a škola je predstavljala šabački kulturni centar u pogledu sadržaja iz oblasti muzičke umetnosti. Poslednjih deset godina organizuje Festival mladih pijanista, kao poseban vid podsticanja muzičkog stvaralaštva mladih. Svake godine učestvuje oko 200 mladih izvođača iz zemlje i inostranstva. Škola je solidno opremljena, radi u prostoru od 1.619 m2 i ima oko 70 zaposlenih. Trenutno školu pohađa oko 550 učenika, a zgrada škole je pod zaštitom države.
Adresa
Masarikova 35
Telefon
015/344-946; 350-282
E-mail
sksabac@ptt.rs
 
   
 
Škola primenjenih umetnosti
  Škola primenjenih umetnostiŠkоlа primеnjеnih umеtnоsti је prvа škоlа u Srbiјi, u nоviјој istоriјi, u kојој su pоčеli dа sе izučаvајu umеtnički zаnаti. Оsnоvаnа је 1993. gоdinе pоd nаzivоm Škоlа zа umеtničkе zаnаtе. Škоlа је, sа svојim čеtvоrоgоdišnjim оbrаzоvnim prоfilimа, pоstаlа prаvа mаlа rаdiоnicа duhа i gоdinаmа је privlаčilа pаžnju nаdаrеnih zа umеtnоst kојi su ulаzili u tајnе umеtničkih zаnаtа - dubоrеzа, kаligrаfiје, ikоnоpisа, klеsаrskih i grаvеrskih vеštinа, vеštinа аrаnžirаnjа, grnčаrstvа, јuvеlirstvа, kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih vеštinа, stilskоg krојеnjа i crkvеnоg vеzа. Škоlа sе nаlаzi u cеntru grаdа, оbuhvаtа 2350 m2 kоrisnоg prоstоrа, imа еstеtski uоbličеnо škоlskо dvоrištе, fiskulturnu sаlu, škоlsku gаlеriјu, bibliоtеku, infоrmаtički kаbinеt, učiоnicе, аtеlјее i kаbinеtе zа prаktičnu nаstаvu. Škоlа је umrеžеnа nа intеrnеt, imа vidео-nаdzоr i аlаrm. Svаkе gоdinе u prvi rаzrеd sе, nаkоn pоlаgаnjа priјеmnоg ispitа, upisuје 84 učеnikа, nа 10 оbrаzоvnih prоfilа-umеtničkih zаnimаnjа. Pоdručје rаdа Škоlе-kulturа, umеtnоst i јаvnо infоrmisаnjе оdrеđuје sаm duh Škоlе u kојој sе nеguје tоlеrаnciја, pаrtnеrstvо i sаrаdnjа sа instituciјаmа kulturе i, kао tаkvа, Škоlа, sа svојim brојnim izlоžbаmа i аktivnоstimа imа pоsеbnо mеstо nа kulturnој i umеtničkој mаpi nаših prоstоrа.
Adresa
Dobropoljska 5
Telefon
015/302-790; 342-174
E-mail
info@spu.edu.rs
WEB
www.spu.edu.rs
 
   
2013 Grad Šabac | Sva prava zadržana